Våra mål
  • Öka kunskaper om hur man bygger och förvaltar hus avsedda för människor att bo, leva och vara verksamma i.
  • Bygga upp kunskapsnät och öka kontakten mellan universitet och näringsliv.
  • Initiera och stimulera forskningsprojekt med anknytning till utvecklingsbehov inom ämnesområdet.
  • Öka kunskaperna om tillverkningsprocessen av byggmaterial.
  • Öka kunskaper om bygg- och förvaltnings-processen av hus samt mätkunskap för att diagnostisera fel i icke sunda hus.

    { Senast ändrad av Robin Ridderholt 2009-11-09 } Skriv ut